Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2018

mrasz
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaodyssey odyssey
mrasz
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaodyssey odyssey
mrasz
mrasz
1584 1067
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3856 8fcd
Reposted fromicanread icanread viarosses rosses

March 23 2018

mrasz
6949 845d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrasz
ęsknie do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię (…), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego…
— Jeremi Przybora w “Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrasz
5444 e476 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrasz
7823 a175
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrasz
2443 a796
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrasz
6385 b000
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mrasz
5887 bdfa 500
Reposted fromnonecares nonecares viarosses rosses
mrasz
9548 70de
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavertheer vertheer
mrasz
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
mrasz
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
mrasz
mrasz
Reposted frommr-absentia mr-absentia

February 27 2018

mrasz
3822 be44 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl